Mitt i idyllen låg sjöboden som nu revs i helgen.
Mitt i idyllen låg sjöboden som nu revs i helgen.

Kraniet av ung man hittat under sjöbod


– Grabben trodde det var en boll, så han tänkte sparka ut den till hunden, säger Ivar Stirna fastighetsägare Men någon boll var det inte, utan det var ett mänskligt kranium.

ANNONS

Det var under påskhelgen, i samband med att man började planera en rivning av en sjöbod ute vid Fodenäs, som kraniet hittades.

Fyndet lämnades in till polisen och en rättsmedicinsk undersökning visade att kraniet tillhört en ung man i ålder 15 till 20 år. Kraniet var gammalt men hur långt bak i tiden vi måste gå för att hitta historien bakom kan polisen inte säga i dagsläget.

– Vi kunde se att det var en ung person eftersom sömmarna i skallbenet inte hunnit växa ihop, men för att få mer fakta måste vi använda oss av kol -14 metoden. Tyvärr tror jag inte vi kommer att prioritera det här fallet, säger Johan Sörqvist, kriminaltekniker och gruppchef vid tekniska roteln i Uddevalla

ANNONS

Hos Ivar Stirna har nyfikenheten väckts, och det kommer bli svårt att släppa det här. Han funderar om det är möjligt att han själv bekostar en undersökning av skallen. Sjöboden är gammal, men troligen ombyggd på 60-talet och kanske vid tidigare tillfällen med. Enligt honom låg kraniet uppe på en bjälke under boden och det fanns även rester av plast vid platsen.

– Jag tror att det är från tiden då sjöboden byggdes ut, kanske var det någon som visste att sjöboden skulle byggas om och tyckte det var ett bra gömställe. Eller så är det någon som lagt dit det senare, men varför? Att något djur släpat dit det tror jag inte, det ser inte ut att ha varit något gryt här, säger han och pekar ner mot fyndplatsen.

I helgen revs sjöboden men något nytt fynd gjordes inte. Men för flera år sedan hittade den förra fastighetsägaren ett lårben och andra skelettdelar i leran nere vid bryggan. Men när detta var exakt minns inte hans dotter Britt-Marie Bergermo och hennes systrar.

– Vi har försökt minnas, kanske är det 30 år sedan, men vi är inte säkra. Vi har läst gamla dagböcker, men inte hittat något.

Hennes teori är att kraniet är mycket äldre än 30 år och att det har flutit upp med högvatten eller is och bevarats i leran för att nu dyka upp.

ANNONS

De övriga boende i området har såklart börjat spekulera och även de försöker gå tillbaka i minnet. Några minns ett par som gick under isen vid Risö, men de var äldre än 20 år. Ivar Stirna hoppas nu att det finns någon annan ute i stugorna som kan hjälpa honom att lösa mysteriet.

Metoden bygger på att ett antal olika sorters kol finns i allt levande. När vi dör slutar vi ta upp koldioxid. Och kol-14 (14C), som är ett radioaktivt ämne, bryts då ner till kväve. Kol-12 (12C) däremot är vanligt stabilt kol. Genom att mäta mängdförhållandet mellan de två kolisotoperna kan man beräkna hur gammalt fyndet är.

ANNONS