Johnny Oresten på företaget Smögenlax ifrågasätter länsstyrelsens resonemang.