Försöket fick läggas ner efter att miljötillståndet avslogs av mark- och miljödomstolen.

ANNONS