Liz i Sotenäs lider av den okända kvinnosjukdomen lipödem

Lipödem är en kronisk fettvävnadssjukdom som nästan uteslutande drabbar kvinnor. Trots det, eller kanske just därför, saknas kunskap i vården om vilken hjälp de här kvinnorna behöver. Istället riskerar de att bli utan behandling, med depression och sjukskrivning som följd. Som Liz Orstam i Sotenäs.
– Det är fruktansvärt orättvist och det krävs en förändring, säger hon.

Redan kund? Logga in här