Mycket att lösa innan satsning på laxodling kan göras i Sotenäs

Den planerade satsningen på en laxodling i Sotenäs beräknas kosta mellan 17 och 20 miljarder. Men det är många pusselbitar som måste falla på plats innan satsningen kan genomföras och en berättigad fråga att ställa är hur realistiska planerna är?