Ny fabrik ska utvinna skal från kiselalger i stor skala

Det började med en kandidatuppsats om alger. Sedan intresserade Sofie Allert sig för kiselalgernas skal som visade sig vara ett riktigt mirakelmedel. Det har resulterat i att det nu byggs en 3 000 kvadratmeter stor fabrik för algodling i Kungshamn.