Den planerade satsningen i närheten av Väjern kan uppgå till tre miljarder. I satsningen ingår både idrottsgymnasium och nya bostäder.