Trängseln kan vara stor på Smögen på sommaren. Nu föreslår det lokala örådet ett antal åtgärder för ökad trafiksäkerhet.