Pandemin stort hot för rederi med k-märkt fartyg

Bokningarna på kulturmärkta fartyget MS Soten på Smögen minskade med 66 procent förra året. Situationen med covid-19 och färre resenärer som åker med på olika turer har ställt till det för rederier och föreningar som förvaltar den här typen av äldre fartyg.