Parkeringsavgifterna på Smögen höjs – till 50 kronor i timmen

Sotenäs kommun höjer parkeringsavgifterna på Smögen i sommar – med 12 kronor per timme. Detta då man vill motverka återkommande köbildning och parkeringskaos.