Allt fler kommuner undersöker hur pengarna ska räcka till. I Sotenäs väntas besparingar inom omsorgsnämnden på fyra miljoner kronor. Men förslaget att nattpersonalen ska jobba längre för samma lön faller inte i god jord.
Allt fler kommuner undersöker hur pengarna ska räcka till. I Sotenäs väntas besparingar inom omsorgsnämnden på fyra miljoner kronor. Men förslaget att nattpersonalen ska jobba längre för samma lön faller inte i god jord. Bild: Meek

Personal rasar mot längre arbetstid för samma lön

Besparingarna i Sotenäs har nått omsorgspersonalen. Nu rasar nattpersonal över längre heltid utan högre lön. Men omsorgschefen pekar på att kommunen i dag har lågt heltidsmått och höga löner.
– Många kommer inte orka jobba mer, säger nattpersonalen Ann-Sofie Svensson.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Sotenäs står inför ekonomiskt tuffa år. Samtliga förvaltningar inom kommunen behöver göra besparingar. Omsorgsnämnden får till budgeten 2020 en minskad budget på 3,6 miljoner kronor. Detta samtidigt som flera av verksamheterna gör minusresultat.

Nästa vecka ska omsorgsnämnden ta ställning till en åtgärdsplan. Planen har tagits fram av förvaltningen och skulle innebära besparingar på fyra miljoner.

– Det handlar om bemanningsanpassning, att införa digitalisering där det är möjligt och att vi behöver se över bemanningsekonomin generellt sett, säger Lisbeth Olsson, chef över omsorgsförvaltningen.

Ett av förslagen innebär en höjning av heltidsmåttet för nattpersonal: från dagens 31,33 timmar per vecka till 34,33.

ANNONS

– Vi har ett av Sveriges lägsta heltidsmått för natten. Då tittar vi på hur vi ska komma i paritet med närliggande kommuner.

Höjningen skulle innebära att en nattpersonal i Sotenäs jobbar lika mycket som en nattpersonal i Lysekil. En höjning som, om förslaget går igenom som det ser ut i dag, inte kommer att innebära högre lön för personalen.

– I förslaget har vi tittat på vad genomsnittslönerna ligger på, och där ser vi att vi ligger på en bra nivå men med väldigt få arbetade timmar. Men det är ett förslag och det ska ske förhandlingar med facket, säger Lisbeth Olsson.

Förslaget får kritik från nattpersonal som tror att det i slutändan kommer att leda till att personal slutar.

– Vi kan se redan nu att folk har sagt upp sig. Det kommer bli mer uppsägningar, säger Ann-Sofie Svensson, som jobbar natt på Kvarnberget och fortsätter:

– Vi kommer jobba gratis. En natt innebär 2 000 kronor, det är mycket pengar.

Svensson beskriver en oro som sprider sig på arbetsplatsen.

– Både dag- och nattpersonalen är helt slut. De orkar inte mer nu. Det är psykiskt påfrestande. Vården blir inte bättre av att de drar ner på personal. De behöver tillsätta mer pengar i budgeten.

ANNONS

Omsorgschefen Lisbeth Olsson menar dock att man kommer ha dialog och uppföljning för personal som inte mår bra av de längre arbetstiderna.

– Vi får ju ha dialog med medarbetare. Men jag ser ingen anledning till att det ska vara någon skillnad mellan nattarbetare i Sotenäs och nattarbetare i andra kommuner. Vi får följa upp om någon enskild medarbetare inte mår bra. Det gör vi ju alltid om en medarbetare blir sjuk, säger Lisbeth Olsson.

ANNONS