Plan om nytt område med 500 bostäder dröjer

Under onsdagen röstade kommunstyrelsen i Sotenäs för att planbeskedet för Långevik 1:3 i Väjern ska återremitteras – 500 bostäder, campusområde och hotell påverkar omgivningen för mycket.