Smögenbron måste renoveras för att kunna användas i ytterligare ett antal år.