Protester mot höjning av sopavgifter i Sotenäs

Nu har turen kommit till Sotenäs när det gäller att införa ett nytt system för hantering av hushållsavfall. En konsekvens av detta är en kraftig ökning av grundavgiften, något som redan lett till protester.