Roy Høiås inblandad i ny laxsatsning i Sotenäs – värd upp till 20 miljarder

Ett nytt företag vill ta vid där Quality Salmon slutade och etablera en storskalig, landbaserad laxodling i Sotenäs, värd 18-20 miljarder kronor. Men att finansbolaget Lighthouse finance med Roy Høiås i spetsen, åter är inblandade väcker skepsis hos ledande Sotenäspolitiker.
– Givet det vi sett hittills är de färdiga i den här kommunen, säger Mikael Andersson (DemR).