Så vill Trafikverket göra vägen till Sotenäs säkrare

Hastighetskameror, färre busshållplatser och och mötesfri väg 2+1 är några av förslagen från Trafikverket för att göra vägen till Sotenäs säkrare.
– Ingenting kan bli av utan pengar, säger samhällsbyggnadschefen i Sotenäs kommun Eveline Karlsson.