Sotenäs kommun går vidare med planerna på att exploatera Sandbogen i Kungshamn.