Småskolor åter hotade när Sotenäs tvingas spara

Framtiden för de små skolorna i Smögen och Bovallstrand är än en gång oviss när Sotenäs kommun tvingas spara. Med 41 respektive 24 elever i årskurserna F-3 kräver Moderaterna besked huruvida nedläggningar väntar.
– Vi har inget sådant förslag i dag och det är inget vi har gått till val på, svarar Therése Mancini (S), kommunalråd.