Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun kritiseras efter tjänstemannens uttalande.

ANNONS