Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun kritiseras efter tjänstemannens uttalande.
Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun kritiseras efter tjänstemannens uttalande. Bild: Lasse Edwartz

Sotenäs kommun kritiseras av Justitieombudsmannen

För mer än ett år sedan började Justitieombudsmannen (JO) utreda en tjänsteman i Sotenäs kommun efter Bohusläningens JO-anmälan. Under tisdagen kom beslutet att tjänstemannens agerande var i strid med regeringsformen och att det nu riktas kritik mot kommunstyrelsen.

ANNONS
|

Det var i december 2019 som en tjänsteman i Sotenäs kommun tog kontakt med Bohusläningens redaktion och ville veta i vilken egenskap som en reporter kontaktade kommunen. Tjänstemannen uttryckte då att reportern borde bytas ut på grund av påstådda gamla politiska blogginlägg och tidigare engagemang i ett politiskt parti.

Tjänstemannen meddelade även att hen avsåg att inte släppa fram några samtal från reportern till vare sig tjänstemän eller politiker i kommunen. Detta efter att reportern granskat Sotenäs kommun under en längre tid.

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun yttrade sig till JO och framförde då en extern utredning som kommunen ställde sig bakom.

ANNONS

Kommunen uppgav bland annat följande:

”Det är mediernas rätt att granska kommunernas verksamhet, vilket man är positiv till, men detta innebär också att de granskande journalisterna måste kunna tåla att själva bli granskade.”

I JO:s beslut framgår det att ”en myndighet får som utgångspunkt inte agera endast mot bakgrund av de åsikter en person gett eller kan förväntas ge uttryck för. Detta är inte förenligt med objektivitetsprincipen”.

Tjänstemannens agerande anses enligt beslutet därmed ha stridit mot regeringsformens krav på saklighet och det riktas nu kritik mot kommunstyrelsen i Sotenäs kommun.

– JO:s klander är en befriande nyhet som nådde mig på Pressfrihetens dag och ett klart besked: En kommun får inte välja bort vare sig reportrar eller bevakningar som de uppfattar som misshagliga, säger Gunilla Håkansson, chefredaktör och ansvarig utgivare på Bohusläningen.

Bohusläningen har sökt Mats Abrahamsson (M), kommunalråd i Sotenäs kommun.

ANNONS