Stenbrottet lockar människor ännu 54 år efter nedläggningen

Stenskulpturen ”Slägga” av Claes Haake dominerar blickfånget på Udden i Hunnebostrand. Stenbrottet var tidigare ortens viktigaste arbetsplats i 100 år, men är numera konst- och kulturpark. Men samhället har mer att bjuda på, som till exempel en aktiv fiskaffär som är nästan lika gammal som det gamla stenbrottet.