15 miljoner från familjen Kamprads stiftelse kan innebära att ytterligare ett steg tas när det gäller en fullskalig anläggning för odling av lax.