Roy Høiås, vd för Quality Salmon.
Roy Høiås, vd för Quality Salmon. Bild: Niclas Jonasson

Styrelseavhopp från Sotenäs planerade laxodling – ersättare redan klar

Bohusläningen har tidigare berättat om de tre personerna som leder miljardsatsningen på laxodling i Sotenäs. Nu står det klart att en av dem hoppar av. En ersättare i styrelsen är redan klar, säger ordföranden Roy Høiås till Bohusläningen.

ANNONS

En finansman, en ingenjör och en advokat. Det var männen som Bohusläningen rapporterade om i augusti i år efter en presskonferens i Sotenäs, där finansiärer tillsammans med kommunpolitiker presenterade den kommande miljardsatsningen på en laxodling.

Nu har advokaten Geir Lolleng, som var en av de tre tilltänkta styrelseledamöterna i bolaget Quality Salmon hoppat av projektet. Han sitter däremot kvar som styrelseledamot i Lighthouse finance, bolaget bakom Quality salmon.

Lolleng är en norsk advokat med lång affärserfarenhet som sedan ett antal år tillbaka bosatt sig på Filippinerna tillsammans med sin familj. Hans tid inom näringslivet har inte varit smärtfri och 2009, i samband med finanskrisen, var han inblandad i en större konkurs vilket Bohusläningen tidigare berättat om.

ANNONS

– Jag har arbetat aktivt inom näringslivet i 37 år och bara haft en negativ episod som har att göra med finanskrisen. Denna konkurs har inte skapat några problem för mig och jag har idag flera uppdrag i Norge, Sverige och i andra länder. Från min bas i Asien har jag arbetat med flera fiskodlingsprojekt i Vietnam, Filippinerna och Kina, sade Geir Lolleng till Bohusläningen i augusti.

Enligt SVT Nyheter Väst, som först rapporterade om avhoppet, har advokaten jagats av Kronofogden i flera år för en skatteskuld på omkring 10 miljoner kronor som stammar från konkursen 2009. När Geir Lolleng får frågor om skulden förnekar han inte omständigheterna, men säger samtidigt att han inte smitit från någon skatteskuld.

– Nej, jag bestrider ju inte att det är en skatteskuld. Men jag vill vara tydlig i det att jag inte har undanhållit mig någon skatt, säger han, och menar att han inte haft några pengar att betala skulden med efter tidigare konkurs.

Knappt en timme efter den intervjun ska den norska advokaten ha meddelat styrelsen att han avsäger sig sitt uppdrag.

Efterträdare utsedd

När Bohusläningen når Roy Høiås, vd för laxsatsningens bolag Quality Salmon och ordförande i styrelsen, via telefon på onsdagskvällen avslöjar han att Geri Lollengs ersättare i styrelsen redan är utsedd.

ANNONS

Det handlar om den Stockholmsbaserade advokaten Mikael von Schedvin, som klev in som styrelseersättare redan när lokalpolitikern Pär Eriksson (C) under uppmärksammade former fick lämna styrelsen i juli.

Mikael von Schedvin sitter sedan tidigare även i 15 andra bolagsstyrelser, bland annat i styrelsen för Svenska rallyt.

– Det är resultat av att Geir upplevde att det var väldigt mycket negativt fokus runt hans historia, och händelserna från 2009. Den saken i sig är helt avslutad och ingenting som relaterar till dagens situation. Men efter all uppmärksamhet kom Geir själv till slutsatsen att det var bäst att han lämnade styrelsen, säger Roy Høiås.

Men även von Schedvin var inblandad i konkurserna som ledde till att Geir Lolleng blev skyldig Kronofogden miljonbelopp. Den Stockholmsbaserade advokaten satt i styrelsen för bolaget Delling group, ett bolag baserat i Storbritannien, som var moderbolag för de företag som gick i konkurs.

Roy Høiås ser dock inga problem med von Schedvins historia.

– Vi känner till Mickes historia och inte minst det advokatbolag som han är delägare i. Vi kollar upp de personer som vi jobbar med och vi känner till situationen. Men det är inte så att Micke kommer in i dag, han har varit med i Quality Salmon sedan maj. Vi är trygga i det han är inhyrd för, runt kontrakt och ser till så att vi opererar inom svenska regler.

ANNONS

Under tidiga torsdagskvällen når Bohusläningen även Mikael von Schedvin via telefon.

– Jag har egentligen inga kommentarer på det här, men jag tycker såhär lite allmänt då att jag förstår att journalister måste göra sitt jobb och hitta en vinkel, säger von Schedvin, som berättar att han kommer sitta kvar i styrelsen men inte haft kontakt med Roy Høiås sedan Geir Lollengs avhopp.

– Några mer kommentarer har jag inte. Jag är advokat, så jag är rådgivare. I bland så sitter jag i styrelsen för klientbolag, och nu har jag blivit erbjuden och accepterat i det här spännande projektet. Men jag är inte involverad operativt.

Lämnade på eget bevåg

Roy Høiås säger att beslutet att lämna styrelsen helt var Geir Lollengs eget.

– Jag kan bara beklaga att en kompetent person väljer att sluta på grund av en historia som inte har med vår satsning i dag att göra, och ligger så långt tillbaka i tiden som 2009.

– Men vi accepterade det, när Geir kände att det var det bästa för Quality Salmon att hans historia inte distraherar från satsningen och det fokus som vi behöver på att etablera oss i Sverige. Han är inte längre en del av styrelsen.

Vad betyder detta för satsningen i Sotenäs?

ANNONS

– Det behöver inte betyda någonting. Geir var med i styrelsen som styrelserepresentant med juridisk bakgrund, och har varit en resurs juridiskt. Därför har vi nu en ersättare med liknande kompetens.

– Nu när han lämnat är saken historia. Han har bett om att meddela att han avböjer att kommentera.

Roy Høiås betonar samtidigt att han inte tycker att Geir Lolleng behövt lämna styrelsen.

– Konkursförvaltaren 2009 fann ingen kritik alls mot styrelsen, men styrelsen får personligt ansvar för skatteskulder i en konkurs, även om konkursen ligger långt tillbaka i tiden. Det blir personligt slitsamt för Geir att det hela tiden ska tryckas fram.

En ny ersättare att bli suppleant i styrelsen är också utsedd. Bolagskonsulten Robert Qvist, som medverkade i att ta miljardsatsningen till Sotenäs blir ny styrelsemedlem.

”Vi kan inte ha några synpunkter”

Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) har haft en framträdande roll i presentationen och den pågående etableringen av laxodlingen i Kungshamn, men har inga synpunkter gällande det plötsliga avhoppet i laxodlingens styrelse.

– Det som kommunen gör, och har beslutat att göra, är att arrendera ut marken. Det är kommunens roll, vi kan inte ha några synpunkter på vilka som sitter i styrelsen. Varken i detta eller något annat företag i kommunen, för det är inte vår roll. Det vi kan göra är att leva upp till vårt avtal gällande marken, men kan inte ha några synpunkter på vilka som sitter i styrelsen, säger han.

ANNONS
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) .
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) . Bild: Matilda Spetz

På frågan om kommunen känner någon oro kring företagets stabilitet menar Mats Abrahamsson att det inte är företaget Quality salmon som kommer bedriva verksamhet i parken, utan är något som kommer att ske genom andra stora företag som inom sig själva är ”stabila”.

Mikael von Schedvin, som ersätter Geir Lolleng, var med i samma konkurshärva som är aktuell i det här fallet, vad tänker du om det?

– Det är olyckligt, men i övrigt gäller samma svar. Jag får in olika uppgifter även om de andra företagen här, men vi som kommun kan inte gå in i det. Så fungerar det, det är deras egna ansvar, säger han.

”Många efterfrågar min kompetens”

Via mejl får Bohusläningen dagen efter tillkännagivandet kontakt med Geir Lolleng som avsagt sig sitt uppdrag i styrelsen. Han beskriver en frustration över situationen och att över att han menar att en större del av uppgifterna som presenterats i media är oriktiga, utan att gå in närmare på vad.

– Men när man arbetar professionellt måste man lägga det åt sidan och se på vad som är bäst. Projektet är för viktigt för att känslor ska styra. Oavsett är det inte synd om mig då många efterfrågar min kompetens. Låt mig till slut säga att jag er övertygad om att projektet blir en stor succé för Sotenäs kommun och regionen, skriver Lolleng.

ANNONS

Med godkännande från Geir Lolleng har mejlet översatts från norska till svenska.

ANNONS