Tar upp kampen för ökad läsförståelse bland barn

Förmågan att läsa har blivit sämre bland svenska barn och ungdomar, enligt flera undersökningar. Men nu tar Sotenäs kommun krafttag för att vända utvecklingen. Den här veckan genomförs en läsvecka på Solhagens förskola i Kungshamn.