Nu har förbudet mot tiggeri vunnit laga kraft i Sotenäs kommun. (Arkivbild)