Skogens sammansättning har stor betydelse för biolologisk mångfald.