Totalt 3 000 personer att kallas in för repetitionsutbildning hos Försvarsmakten nästa år.
Totalt 3 000 personer att kallas in för repetitionsutbildning hos Försvarsmakten nästa år. Bild: Nicolina Eriksson

3 000 värnpliktiga kallas in 2023 – ska göra repetitionsutbildning

otalt 3 000 personer kallas in för repetitionsutbildning hos Försvarsmakten nästa år, skriver Plikt- och prövningsverket i ett pressmeddelande. Personerna är skyldiga att inställa sig.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

I veckan har 300 kallelser till värnpliktiga skickats ut. Personerna kommer att ingå i Försvarsmaktens övning Aurora 23 i slutet av april.

Totalt kommer 3 000 svenskar att kallas in för så kallade repetitionsövningar nästa år.

– Syftet med repetitionsutbildning är att upprätthålla krigsförbandens förmåga men det är också en förutsättning för att kunna behålla krigsplacerad personal i krigsorganisationen. Krigsplacerad som värnpliktig kan man vara som längst till 47 års ålder, men för det krävs att man tjänstgjort minst vart tionde år, säger Jonny Brandt, personalredovisare på Plikt- och prövningsverket, i ett pressmeddelande.

Kallelse sex månader innan

De värnpliktiga som kallas in får en kallelse sex månader innan de ska inställa sig. I kallelsen får personerna information om vart de ska samt när.

ANNONS

Man kan som längst kallas in till repetitionsutbildning vid två tillfällen, samt under maximalt 34 dagar per år.

Under repetitionsutbildningen kan till exempel ett helt krigsförbands förmåga övas, men även enskilda individers förmågor. De värnpliktiga kan bland annat uppdateras på nya vapensystem och fordon.

Skyldig att inställa sig

Försvarsmakten ansvarar för själva utbildningen och bestämmer vilka som ska kallas. Den som blir inkallad är skyldig att inställa sig enligt lagen om totalförsvarsplikt. Man har dock möjlighet att ansöka om uppskov från skyldigheten, bland annat av studieskäl eller sociala skäl.

– Erfarenhetsmässigt vet vi att det är ett antal personer som ansöker om uppskov och det tar vi höjd för genom att upprätta en inkallelsereserv, det är personer som vi kan kalla in för att kompensera för eventuella bortfall så att övningen ändå kan genomföras som planerat, säger Jonny Brandt.

Ersättning och resor till inställelseort

Personernas arbetsgivare är skyldiga att bevilja tjänstledighet, och inkallelsen får heller inte innebära att de värnpliktiga får sämre utveckling på arbetet.

Värnpliktiga får i samband med repetitionsutbildning dagersättning via Försäkringskassan, samt fria resor till och från orten de ska inställa sig på.

LÄS MER:Här sätts amfibiesoldaternas kunskap på prov

LÄS MER:Det här är din plikt om kriget kommer

LÄS MER:Försvaret: Därför får du inte fly om det blir krig

ANNONS