Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Arkivbild.
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Anhöriga till sjuka ska få bättre stöd

Anhöriga till sjuka personer behöver få ett bättre stöd. Det anser regeringen, som tillsätter en utredning som bland annat ska se över behovet av en nationell anhöriglinje.

ANNONS
|

Den nya anhörigutredningen ska lämna förslag som förbättrar stödet till anhöriga till personer som är långvarigt sjuka, kortvarigt allvarligt sjuka och till anhöriga som är barn.

"Ett viktigt perspektiv är anhöriga som är barn och det stöd som de kan tänkas behöva. Vi vill att den här utredningen ska ge oss verktyg att stärka stödet till alla dessa anhöriga som gör en så enormt betydelsefull insats," säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i ett pressmeddelande.

Stödet till anhöriga kan i dag ibland helt utebli, enligt regeringen. Stödet är heller inte jämlikt över landet, inte alltid anpassat efter anhörigas individuella behov och tröskeln för att söka stöd kan vara hög.

ANNONS

Utredningen ska bland annat se över hur stöd i form av en kontaktperson till anhöriga kan utformas, hur personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård ska ha rätt kompetens för att kunna ge stöd till anhöriga som är barn, samt analysera behovet av en nationell anhöriglinje.

Utredare blir Gunilla Malmborg, före detta departementsråd på socialdepartementet och tidigare utredare i LSS- och hjälpmedelsutredningarna.

"Anhöriga och deras situation är och kommer fortsatt vara en väldigt viktig fråga. Det berör en stor grupp, både barn och vuxna, som gör en viktig insats för både sina närstående och för samhället," säger Malmborg i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2024.

Gunilla Malmborg, tidigare utredare i LSS- och hjälpmedelsutredningarna, ska leda den nya anhörigutredningen. Arkivbild.
Gunilla Malmborg, tidigare utredare i LSS- och hjälpmedelsutredningarna, ska leda den nya anhörigutredningen. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT
ANNONS