Brist på antibiotika: ”Stökigt läge”

Flera läkemedel har under sommaren restnoterats, inte minst penicillinet Kåvepenin, som används vid behandling av alla vanliga infektioner.
– Det är ett stökigt läge som kan vara jobbigt för alla inblandade, patienter, apotek och för vården, säger Maria Wanrud, gruppchef på enheten för läkemedel på Läkemedelsverket.