Regionernas största utmaning för förlossningsvården under sommarmånaderna är bemanningen, visar enkäten. Arkivbild.
Regionernas största utmaning för förlossningsvården under sommarmånaderna är bemanningen, visar enkäten. Arkivbild. Bild: Christine Olsson, Henrik Montgomery/TT

Brist på barnmorskor i sommar – igen

Två tredjedelar av regionerna uppger att bemanningen i förlossningsvården ser bättre ut eller är oförändrad jämfört med förra sommaren. Drygt en tredjedel uppger att det har blivit sämre.
Men över hälften av regionerna har inte tillräckligt med barnmorskor för att klara bemanningen, visar en enkät från TT.

ANNONS
|

Trots det svåra läget på sina håll har samtliga av de 19 regioner som svarat på TT:s enkät kunnat bevilja fyra veckors sammanhållen semester till de barnmorskor som önskat det.

Många regioner har löst bemanningen genom hyrbarnmorskor och pensionärer samt erbjudit bonusar för att fast anställda ska flytta sin semester och ta extra pass.

Trots det uppger mer än hälften av de svarande att det finns en risk att kvinnor kan tvingas åka till andra regioner för att föda i sommar.

"Jätteansträngt för personalen"

I Värmland är bemanningsläget mycket sämre än förra sommaren, vilket delvis beror på att regionen inte längre använder sig av hyrbarnmorskor, enligt Charlotte Stenström, avdelningschef på förlossningen i region Värmland.

ANNONS

Förlossningskliniken, som är den enda i regionen, klarar bemanningen resten av året men under sommaren blir de underbemannade vissa pass.

– Det är såklart jätteansträngt för den personal som jobbar men vi går aldrig under en gräns som skulle äventyra den medicinska säkerheten, säger hon.

Konsekvenserna blir att de kan behöva säga nej till planerade igångsättningar samt att barnmorskorna inte kommer kunna vara lika närvarande hos varje föderska.

– Trots underbemanning på vissa pass så behöver Värmlands kvinnor inte bli oroliga att de inte kommer få plats.

Situationen mycket bättre

I Region Örebro ser bemanningen mycket bättre ut i sommar jämfört med förra året. En anledning är att de jobbat mycket med frågan de senaste åren, säger Jennie Kilstam, enhetschef på förlossningen på Örebro universitetssjukhus.

– Jag tror att vi ser effekten nu. Vi har försökt titta på individerna i personalstyrkan och se vad deras behov i livet är. Vissa vill jobba raka veckor och andra vill jobba helger.

Kilstam tror att barnmorskor söker sig till andra delar av vården för att de inte tycker om arbetstiderna eller schemaläggningen på förlossningskliniker.

Regionernas största utmaning för förlossningsvården under sommarmånaderna är bemanningen, visar enkäten. Flera regioner beskriver små marginaler om något oväntat inträffar samt att det är svårt att bemanna vikarier med rätt kompetens.

ANNONS

Enkät: Sommarens förlossningsvård i regionerna

Enkäten skickades till alla 21 regioner i Sverige och alla utom Region Jönköpings län och Region Blekinge svarade.

Enkäten skickades ut innan SKR och Vårdförbundet kom överens om ett nytt avtal den 28 juni. Då svarade nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade att vårdkonflikten påverkat regionens förlossningsvård.

ANNONS