Centerpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Martin Ådahl.
Centerpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Martin Ådahl. Bild: Jessica Gow/TT

C: Tre kronor billigare drivmedel på landsbygd

Centerpartiet vill sänka priset på drivmedel med tre kronor litern för boende på landsbygden. Talespersonen Martin Ådahl kritiserar regeringen för att göra för lite.
– Landsbygdsborna får inte vad de trott, det är ett skämt.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

När den ekonomisk-politiske talespersonen Martin Ådahl lägger fram Centerns budgetmotion går han hårt åt den skattesänkning på bensin och diesel som regeringen föreslår.

Eftersom inflationen äter upp större delen av sänkningen blir resultatet vid pump 14 öre lägre bensinpris och 40 öre lägre på diesel, till en kostnad av 6,7 miljarder för statskassan i form av minskade skatteintäkter.

– Landsbygdsborna får inte vad de trott, det är ett skämt, säger Ådahl.

Han refererar till främst Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas vallöften om 5–6 kronor lägre bensinpris och 9–10 kronor lägre dieselpris.

Tre kronor

Centerpartiet vill istället sänka kostnaden med tre kronor per liter vid pump för dem som bor på landsbygden, utanför storstäderna och pendlingskommuner till storstäder, till en kostnad av 6,3 miljarder kronor per år. Det ska ske i form av ett slags värdebevis med ett tak på 1 200 liter drivmedel.

ANNONS

Ådahl hävdar att Centerpartiets förslag gynnar dem som bäst behöver det och inte, som regeringens förslag, smetar ut skattesänkningen på alla bilister.

– Många som bor i städerna har alternativ. De har tunnelbana, spårväg och bussar, säger han.

C vill också öka reseavdraget fem kronor mer än regeringen, från 18,50 kronor till 30 kronor per mil, men också bara för de som bor utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Den modell med reformerat färdmedelsneutralt reseavdrag skjuter man på framtiden till när de offentliga finanserna är bättre.

Minskade statsbidrag

Centerpartiet föreslår att de generella statsbidragen till kommuner och regioner höjs med tio miljarder nästa år, fyra mer än vad regeringen har föreslagit. Samtidigt vill partiet minska de riktade statsbidragen i regeringens förslag med 5,4 miljarder och de samlade statsbidragen blir därmed lägre i C-budgeten än i regeringens förslag.

För att minska arbetslösheten vill partiet sänka arbetsavgifterna med tolv procentenheter för företag som anställer unga, en satsning som kostar 3,6 miljarder kronor.

– Till skillnad från regeringen som höjer skatten på arbete, jobb och företagande så vill vi sänka den kraftfullt, inte minst för de mest utsatta, i det här läget unga och de med lägre löner.

Bevara en procent

Partiet vill behålla klimatbonusen för elbilar men göra om den och sätta ett tak vid bilar som kostar högst en halv miljon. Det kostar enligt partiet 2,1 miljarder kronor nästa år.

ANNONS

Åtgärden får dock kritik från professorn i nationalekonomi, John Hassler, som i en debattartikel i SvD menar att fler sålda elbilar i Sverige leder till färre sålda elbilar i andra EU-länder samt att det finansiella stödet till svenskarna knappast behövs. Även nyttan av den höga reduktionsplikten ifrågasätts.

Martin Ådahl håller inte med.

– Det här är ett av våra mest kraftfulla klimatinstrument och likaså det faktum att om vi kan börja producera svenskt biobränsle av svensk skogsråvara så är det jätteviktigt för att få ned utsläppen från transportsektorn.

Centern betalar sina förslag genom att säga nej till regeringens bensin- och dieselskattesänkning, genom att sänka a-kassan och ta bort skattereduktionen för avgiften till a-kassan.

"Absolut ett löfte"

Partiet vill behålla enprocentsmålet för biståndet och lägger in drygt sju miljarder igen jämfört med regeringen.

Någon sänkt skatt på ISK-konton på de första sparade 300 000 kronorna blir det inte, trots att Centern gick till val på sänkt skatt på sparande.

TT: Så det var inget löfte från er sida?

– Det är absolut ett löfte. Vi kommer att gå in och sänka skatten på sparande även i nästa skede, men i det här skedet måste vi fokusera på den omedelbara kris vi har, säger Martin Ådahl.

ANNONS

Fakta: Centerns budgetmotion

Centern fokuserar i sin budgetmotion på jobb, klimat och landsbygd. Några förslag nedan i korthet.

Kostnader avser 2023 i jämförelse med regeringens budget.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Kostnad 3,6 miljarder kronor.

Tre kronor lägre pris vid pump på landsbygden. Kostnad 6,3 miljarder kronor.

Matchningstjänster för att nå arbetslösa. Kostnad 650 miljoner kronor.

Landsbygdsfokuserat reseavdrag. Kostnad 1,4 miljarder kronor.

Matförsörjningspaket till bönder. Kostnad 500 miljoner kronor.

Klimatbonus för elbilar, laddhybrider och gasbilar. Kostnad 2,1 miljarder kronor.

Breddat grönt avdrag för energieffektiviseringar. Kostnad 1,0 miljarder.

Bevara enprocentsmålet för biståndet. Kostnad 7,3 miljarder.

Höjt underhållsstöd. Kostnad 430 miljoner kronor.

Finansiering:

Nej till höjd a-kassa. 5,8 miljarder kronor.

Avskaffad skattereduktion för medlemsavgift i a-kassa. 1,7 miljarder kronor.

Mindre riktade statsbidrag. 5,4 miljarder kronor.

Omprioritering av medel till infrastruktur. 1,0 miljarder.

Nej till regeringens modell på reseavdrag och skattesänkning på drivmedel. 8,3 miljarder kronor.

Övriga avvisningar av regeringens budget. 3,1 miljarder kronor.

Källa: Centerpartiet

ANNONS