Hjärt- och kärlsjukdomar och tumörer fortsätter att vara de vanligaste dödsorsakerna. Arkivbild.

ANNONS