Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nu börjar vaccinationerna mot covid-19 för 12–15-åringarna. Arkivbild.
Nu börjar vaccinationerna mot covid-19 för 12–15-åringarna. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Dags för tolvåringar att vaccineras

Från och med i dag kan tolvåringar börja vaccinera sig mot covid-19.
– Jag hoppas verkligen att vi får en hög vaccinationstäckning även i de här grupperna, säger Pia Näsvall, vaccinsamordnare i Region Norrbotten.

För snart en månad sedan kom Folkhälsomyndigheten och regeringen, efter betänketid, med beskedet att också 12–15-åringar ska erbjudas vaccin mot covid-19. Då sades att vaccineringen skulle inledas i november, men starten har tidigarelagts och på måndag inleds vaccineringen av den hittills yngsta gruppen. Gruppen kommer att erbjudas Pfizer-Biontechs vaccin.

För tolvåringar krävs samtycke av båda vårdnadshavarna, om det finns två vårdnadshavare. Om barnet är äldre kan det bli aktuellt med en mognadsbedömning för att avgöra om det på egen hand ska få besluta att ta vaccin.

Det finns inga uttryckliga regler i hälso-och sjukvårdslagstiftningen om från vilken ålder barn har inflytande över sin egen vård, och hur gammalt barnet ska vara för att en sådan bedömning ska bli aktuell varierar lite från region till region.

Samtycke är grunden

– Samtycke är verkligen grunden och båda föräldrar ska skriva på det. Men med stigande ålder ska det också följa med ett bestämmande över sig själv, och vi ser på möjligheten att kunna ge vaccin i undantagsfall om man inte har samtycke, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör samt vaccinsamordnare i Region Norrbotten.

I Norrbotten kan det bli aktuellt för de som fyllt 13, men Pia Näsvall menar att det framför allt gäller för de "äldre åldersgrupperna".

Regionen öppnade möjligheten att boka in 12-15-åringar för några dagar sedan. I regionen omfattar detta 10 400 barn, och enligt Näsvall har det varit ett stort intresse.

– Vi får se när alla börjar vaccinera sig hur det blev, men det var många som gick in och bokade när möjligheten gavs.

Inleda i skolan

Inledningsvis sker vaccinationerna på vaccinationscentraler i regionen med start under måndagen, men inom kort är även tanken att erbjuda det på skolorna.

Också i Region Kronoberg har möjligheten att vaccinera sig på vaccinationsställen i kommunerna för 12–15-åringar inletts från måndagen. I regionen ingår 9 600 barn i åldersgruppen och tanken är även där att inleda vaccinationer i skolan relativt snart, säger vaccinsamordnare Lena Andersson Nazzal.

– Våra leverantörer har inlett ett samarbete med skolorna och inriktningen är att de flesta högstadieskolorna ska kunna få det här på plats de närmsta veckorna.

De tolvåringar som vill vaccinera sig på skolan kan göra det i samband med undervisning i högstadieskolornas lokaler som ofta sker någon gång i veckan, enligt Andersson Nazzal.

I regionen erbjuds mognadsbedömning för de som fyllt 15 år.

– Om inte föräldrarna tycker som tonåringen, som vill vaccinera sig, kan man få samtal på ungdomsmottagningen där det bedöms om man är kapabel att ta det beslutet själv.

Fakta: Barnvaccination mot covid-19

I september meddelade Folkhälsomyndigheten att man hade beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från tolv års ålder i Sverige med två doser. Beslutet vilade på bedömningen att fördelarna med vaccination för barnens del är större än nackdelarna.

Barn löper betydligt mindre risk än vuxna att drabbas av svår covid-19-sjukdom, men risken är inte obefintlig. Både i Sverige och i andra länder har barn drabbats av svår sjukdom som krävt vård på sjukhus. Det gäller framför allt ett tillstånd kallat MIS-C, som innebär hyperinflammation med hög feber och i vissa fall påverkan på ett eller flera organ i kroppen.

Vaccinerna är effektiva och säkra, med biverkningar som är lindriga och övergående i de allra flesta fall. Hittills har omkring 20 miljoner barn i världen över tolv år fått något av de mRNA-vacciner som i dag är godkända från tolv års ålder. För ett fåtal barn som vaccinerats har biverkan i form av hjärtmuskelinflammation uppträtt. Biverkan är mycket ovanlig och som regel övergående, men man behöver vara medveten om den och söka vård om man skulle få symtom som bröstsmärta de närmaste dagarna efter vaccinationen.

Källa: Folkhälsomyndigheten