Fem personer dog när en bygghiss rasade flera meter i Sundbyberg i december förra året.
Fem personer dog när en bygghiss rasade flera meter i Sundbyberg i december förra året. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Därför rasade bygghissen i Sundbyberg

Bristande kontroller låg bakom den dödliga bygghissolyckan i Sundbyberg förra året, enligt haverikommissionens slutrapport. Utredningen visar att liknande brister kan finnas på andra arbetsplatser.

ANNONS

När en bygghiss rasade nio våningar på en byggarbetsplats i Sundbyberg i Stockholm förra året omkom fem personer. Orsakerna till olyckan fastställdes under onsdagen i haverikommissionens slutrapport.

– Utredningen är väldigt omfattande, vi har försökt hitta orsaker och hur vi kan förhindra att det händer i framtiden, säger utredningsledare Gideon Singer.

Flera anledningar

Rapporten visar att de skruvförband som skulle hålla ihop hissmastens sektioner i bygghissen saknades.

Skruvförbanden saknades troligen redan den 1 november då en hisshöjning gjordes, men det upptäcktes varken då eller under de kontroller eller åtgärder som gjordes därefter.

– Vi kom fram till att de kontrollåtgärder som var avsedda att fånga upp monteringsfel inte tillämpades och de uteblivna kontrollerna har lett till att avsaknaden av skruvförband inte har upptäckts, säger Gideon Singer.

ANNONS

Risk för liknande brister

Haverikommissionen har även undersökt om det skulle kunna röra sig om ett systematiskt problem.

Där har man kommit fram till att kravet på kontroller av bygghissar inte är tillräckliga för att säkerställa trygghet och att liknande brister kan finnas på andra arbetsplatser, vilket kan innebära en stor säkerhetsrisk.

Därför rekommenderar haverikommissionen att arbetsmiljöverket bland annat utreder hur kontrollsystemet kan stärkas.

Haverikommissionen har även lämnat rekommendationer till berörda företag, som efter olyckan har genomfört ett antal åtgärder för att förbättra säkerheten.

ANNONS