De här krabborna ska du krossa med en sten

Krossa den med en sten. Det är uppmaningen till den som hittar en krabba som tillhör någon av de fyra olika invasiva arter som härjar i svenska vatten.
– Det hela förvärras av klimatförändringarna. Fler arter överlever i svenska vatten och klarar att föröka sig, säger Michael Diemer på Havs- och vattenmyndigheten.

ANNONS
|

Strandkrabban har det tufft. Anledningen är att flera olika andra krabbarter oavsiktligen kommer till svenska vatten via långväga fraktfartyg. Sen sprids de vidare ytterligare med fritidsbåtar.

Flera olika krabbarter, som penselkrabban och blåskrabban, anses vara invasiva.

– Det finns många främmande arter, men invasiva blir de om de ställer till skada på ekosystemet eller ekonomisk skada, säger Michael Diemer, utredare på enheten för biologisk mångfald på Havs- och vattenmyndigheten.

Men det är inte bara sjötrafiken som kommer att driva upp antalet invasiva arter som dyker upp i svenska vatten framöver, det kommer också den globala uppvärmningen.

– Det hela förvärras av klimatförändringarna. Fler arter överlever i svenska vatten och klarar att föröka sig, säger Michael Diemer.

ANNONS
Michael Diemer, utredare på enheten för biologisk mångfald på Havs- och vattenmyndigheten
Michael Diemer, utredare på enheten för biologisk mångfald på Havs- och vattenmyndigheten Bild: Natalie Greppi/Havs- och vattenmyndigheten

Ett aktuellt exempel är den kinesiska ullhandskrabban. Den hittas längs hela kusten – från Strömstad till Kalix – men tros inte föröka sig här just nu. Men med uppvärmningen kan det alltså bli ändring på det och västkusten är en av de platser där den kan tänkas föröka sig framöver.

– Helst vill man se till att arterna aldrig kommer in i landet. Nästa steg är att förhindra att den etablerar sig, säger Michael Diemer och tillägger att ett tredje steg är att förhindra vidare spridning och hålla populationen nere.

Kännetecken på invasiv art

Ett exempel på en art som är i tredje fasen är signalkräftan. I södra Sverige har den konkurrerat ut flodkräftan och nu försöker man förhindra att samma sak händer längre norrut.

Strandkrabban har en mer sexkantig ryggsköld och flera taggar än de invasiva arterna.
Strandkrabban har en mer sexkantig ryggsköld och flera taggar än de invasiva arterna. Bild: Jakob Robertsson / Typoform

Myndigheten uppmanar allmänheten att krossa de invasiva krabborna med en sten, om de råkar komma upp under sommarfisket på bryggor och vid vattenbryn.

– Man kan ju diskutera om det hjälper att ta livet av några enstaka på en strand full med krabbor, men det är ändå viktigt att försöka och att rapportera till oss att man hittat dem, säger Michael Diemer.

Men hur vet man om det är en invasiv krabba eller en vanlig strandkrabba? Det finns några kännetecken:

ANNONS
  • Invasiva krabbor har en fyrkantigare ryggsköld, medan strandkrabban har en sexkantig.
  • Strandkrabban har fem tydliga taggar längst fram på skölden, istället för tre.
  • Om du hittar en krabba i sötvatten i Sverige så är den invasiv.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten är det mest skonsamma sättet att döda krabborna på att placera dem på en hård yta och krossa den med ”ett enda dödligt slag med ett tungt och hårt tillhygge, till exempel en sten.”

Andra invasiva vattenarter

Svartmunnad smörbult

Stillahavsostron

Vandrarmussla

Solabborre

Sjögull

Vattenpest

Sydfyrling

Smal vattenpest

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

ANNONS