Sommarmånaderna är de dödligaste i trafiken, men antalet omkomna i trafikolyckor minskar stadigt i Sverige. Men två grupper är mer drabbade än andra.
Sommarmånaderna är de dödligaste i trafiken, men antalet omkomna i trafikolyckor minskar stadigt i Sverige. Men två grupper är mer drabbade än andra.

De skadas oftast i trafikolyckor

År 2021 ser ut att bli det minst dödliga trafikåret under 2000-talet. Även antalet svårt skadade har minskat markant under de senaste decennierna – men två grupper löper större risk än andra att skadas i trafiken.

ANNONS
|

Olycksstatistiken för 2021 väntar fortfarande på siffrorna för december månad, men om trender från föregående år håller i sig blir det rekordlåga siffror för både omkomna och skadade i trafiken.

Fram till och med november hade 166 personer omkommit i trafiken. Året innan omkom totalt 204 personer, men endast 16 av dessa i december. Den farligaste månaden i trafiken under 2021 var september, då 27 personer omkom. Överlag tenderar sommar- och sensommarmånaderna vara värre i olycksstatistiken, trots att vinterhalvåret bjuder på riskfaktorer som mörker och halka.

Sverige har sedan 1997 haft som mål att ingen ska dö i trafiken, den så kallade nollvisionen. Målet är ännu inte nått, men antalet omkomna har minskat stadigt de senaste decennierna.

ANNONS

Fler män dör – och kör rattfulla

Det är främst män som omkommer i trafikolyckor. Flera år under 2000-talet har upp emot fyra gånger fler män dött i trafiken än kvinnor. De löper i snitt dubbel så stor risk att bli allvarligt skadade. Män begår också betydligt fler trafikbrott än kvinnor. Till exempel lagfördes sju gånger fler män än kvinnor för rattfylleri år 2020.

Dessutom är det en åldersgrupp som sticker ut i statistiken, nämligen personer över 75 år. Det beror dels på att äldre ofta är fysiskt sköra, dels på att trafiksituationen inte är anpassad efter äldre förare, enligt trafiksäkerhetsföreningen NTF.

I trafiken uppstår ofta komplexa situationer vid till exempel korsningar och vänstersvängar, som kräver snabba beslut. Det kan göra äldre mer utsatta, menar NTF, eftersom syn, hörsel och reaktionsförmåga blir sämre med åldern.

Cyklister och mopedister utsatta

Äldre kör däremot ofta säkrare överlag, sett till hastighet och risktagande, än vad yngre förare gör. Vad gäller allvarligt skadade är det också en annan åldersgrupp som ligger i topp, nämligen 25–34 år. Olyckor som resulterat i allvarliga skador är oftast singelolyckor med personbilar, följd av olyckor med cyklar och mopeder.

Just cyklister är prioriterade i Trafikverkets aktionsplan för säker vägtrafik 2019–2022. Göteborgs stad har lovat att bygga ett 20-tal sträckor per år med cykelbanor, och dessutom förbättra tydligheten i korsningar där cyklister och fotgängare möts.

ANNONS
ANNONS