Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Demens minskar hos landets 85-åringar

Bättre behandlingsmetoder och högre utbildningsnivå gör att allt färre 85-åringar drabbas av demens. Men både i Sverige och globalt förväntas antalet som faller offer för sjukdomen att öka dramatiskt i takt med den allt högre medelåldern.

I Sverige drabbas 85-åringar inte av demens i lika hög utsträckning som tidigare, visar en ny forskningsrapport från Göteborgs universitet. När forskarna jämförde resultaten från två studier – som utfördes med samma forskningsmetod – från 1986 respektive 2008 fann man att förekomsten av demens under perioden sjunkit från 30 till 22 procent.

- Det är en ganska dramatisk minskning. Skillnaden är som störst när det kommer till vaskulär demens, som orsakas av stroke och skador på hjärnans kärl, säger Ingmar Skoog som är forskningsledare för studien.

Bättre behandling

Enligt forskarna har förändringen hos 85-åringarna delvis att göra med att sjukvården blivit bättre på att behandla stroke. Tidigare hade personer som drabbats av stroke 4,5 gånger högre risk att drabbas av demens, i dag är siffran nere på endast 1,8.

Men även att fler människor har högre utbildning i dag jämfört med under 1980-talet tycks spela en roll.

- När vi jämförde utbildningsnivå märkte vi att en högre utbildning minskade risken att drabbas av demens. Det beror antagligen på att de med högre utbildning har tränat upp hjärnan, så man har en större reserv att ta till utifall man insjuknar eller får en stroke. Något man gör under de första 25 åren i livet får alltså betydelse för huruvida man får demens sextio år senare, säger Ingmar Skoog.

- Vi tror också att förändringen beror på att folk i dag motionerar mera och äter nyttigare mat.

Växande problem i utvecklingsländer

I reella tal fortsätter dock antalet människor som insjuknar i demens att växa i takt med den åldrande befolkningen. I dag är det omkring 40 miljoner människor i världen som lider av demens, men 2050 beräknas antalet ha ökat till hela 140 miljoner.

- Under de närmsta 35 åren förväntas antalet personer över 65 år att öka från 0,5 till 1,5 miljarder globalt. Ökningen sker framför allt i utvecklingsländer, och man räknar att demens kommer bli ett jätteproblem i dessa länder, säger Ingmar Skoog.

- Men det intressanta som vår forskning visar är att åtgärder som görs på samhällsnivå – högre utbildning, bättre behandling av stroke och tidigare upptäckande av förhöjt blodtryck – kan få stor effekt. Så kanske kan ökningen komma att begränsas till 125 miljoner i stället för 140.