Barn som växer upp utan syskon är riskzonen för övervikt och fetma som vuxna, visar stor studie på svenskar.
Barn som växer upp utan syskon är riskzonen för övervikt och fetma som vuxna, visar stor studie på svenskar. Bild: Mostphotos

Ensambarn riskerar sämre hälsa som vuxna

Flera kilo tyngre, sämre kondition och lite kortare till växten. Ensambarn riskerar i högre grad än barn med syskon att drabbas av ohälsa som vuxna. Det visar en ny studie baserad på över två miljoner svenskar.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Föreställningen är att man som enda barn har det väl förspänt vad gäller föräldrarnas tid, uppmärksamhet och pengar. Men nu konstaterar forskare i en studie vid Stockholms universitet att det finns en rad förhöjda fysiska risker med en uppväxt utan syskon. Andelen barn som växer upp i Sverige som ensambarn har under årens lopp varierat mellan 15 och 18 procent.

Resultatet bygger på två olika gruppstudier. I den ena har man undersökt hälsa, längd och vikt i sena tonåren kopplat till familjestorlek hos en halv miljon svenska män födda mellan 1940 och 1975. Vidare har forskarna jämfört två miljoner kvinnor och män utifrån samma kriterier kopplat till ökad dödlighet i 50-årsåldern.

ANNONS

20 procent ökade risk

Ensambarnen sticker särskilt ut när det gäller övervikt och fetma i vuxenåldern. Detta även efter att forskarna justerat för andra faktorer som kan ha påverkat utvecklingen av hälsan, som anlag från föräldrar, ekonomiska resurser, utbildningsnivå och skilsmässa. Resultatet visar att ensambarn har 20 procent högre risk att bli överviktiga eller drabbas av fetma som vuxna.

Kieron Barclay är docent vid sociologiska institutionen vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien.

– Skillnaden är signifikant och lite överraskande för oss i det avseendet att ensambarn inte har syskon som konkurrerar om föräldrarnas tid och ekonomiska resurser. Så rent principiellt borde de ligga bättre till än barn i flerbarnsfamiljer, säger han.

Sämre kondition

Även när det gäller fysisk uthållighet var också ensambarnen överrepresenterade i gruppen med sämre kondition, men inte lika markant som vid ohälsosam vikt. Studien visade också på en ökad risk för dödlighet med fem procent bland ensambarnen, oavsett kön.

Kieron Barclay, docent vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet.
Kieron Barclay, docent vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Bild: Stockholms universitet

Forskarna fann också i inledningsvis att ensambarnen i gruppen bestående av enbart män var tre centimeter kortare till växten, jämfört med jämnåriga som var uppväxta med syskon.

– Ensambarnen tenderar fortfarande att vara kortare, men skillnaden minskar markant när helt vi justerat för andra bakgrundsfaktorer, säger Kieron Barclay.

ANNONS

Så hur ska man tänka som förälder med ett barn?

– Man ska inte oroa sig för mycket utan försöka glädjas åt att vara föräldrar. Många av de här skillnaderna kan inte förklaras av föräldrarnas uppfostran, säger han.

Enligt honom har tidigare forskning kring ensambarn i huvudsak varit inriktad på mental utveckling och kognitiva förmågor och få eller inga studier kring hur deras hälsa påverkats.

Sverige i toppen

Under det senaste decenniet har födelsetalen sjunkit i stort sett varje år sedan 2010. År 2010 låg barnafödandet på 1,98 barn per kvinna och tio år senare, 2020, hade siffran minskat till 1,67.

Frankrike, Rumänien Island, Sverige och Irland ligger i topp i Europa när det gäller antal födda barn per kvinna. Malta, Spanien, Italien, Cypern och Grekland är de fem länderna där barnafödandet är lägst inom EU.

Källa: SCB

ANNONS