Barn som växer upp utan syskon är riskzonen för övervikt och fetma som vuxna, visar stor studie på svenskar.