Leksaker bakom staketet runt trädgården där flickan bodde med sin familj i en ort i Eslövs kommun. Arkivbild.
Leksaker bakom staketet runt trädgården där flickan bodde med sin familj i en ort i Eslövs kommun. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Experten: "Extremt ovanligt"

Den sexåriga flickan hölls instängd och fastbunden i en kall tvättstuga och tvingades dricka frätande ättika.
Båda föräldrarna har åtalats för att ha utfört en tortyrliknande misshandel.
Hur kan man göra så mot sitt eget barn?

ANNONS

– Det kan vara något udda, avvikande i personligheten hos de här föräldrarna, säger rättspsykiatriker Marianne Kristiansson vid Karolinska Institutet samt professor emerita vid Rättsmedicinalverket.

Någon slags störning

Under sina 45 år i yrket har Marianne Kristiansson kommit i kontakt med en del svåra fall likt det med sexåringen, berättar hon – men understryker att det inte går att uttala sig mer än generellt om förövare som ligger bakom den här typen av händelser.

– Det här är så extremt ovanliga situationer, så det går inte att tala om generella mekanismer, säger hon och fortsätter:

– Men när det är så uttalad försummelse och sadistiskt beteenden mot ett barn finns det skäl att misstänka någon slags störning hos personen.

ANNONS

Jenny Yourstone som forskat om kvinnors våldsbrott och är doktor i psykologi vid Södertörns högskola är inne på samma spår. De vanligaste fallen av barnmisshandel som uppdagas handlar generellt ofta om relativt vanliga föräldrar – som dock har stora utmaningar av olika slag.

– Men det här låter som något annat. Det kan i den här typen av fall handla om psykisk ohälsa, missbruk, att man har en nedsatt intellektuell funktionsnivå eller att man har ett kriminellt beteende.

Svårt att förstå

Fall likt det med flickan i Skåne är enligt de experter TT talat med ovanliga, och när tortyrliknande barnmisshandel uppdagas blir det ofta mycket uppmärksammat. Som exempelvis fallet Bobby, pojken som 2006 hittades död i en sjö efter att ha utsatts för elstötar och misshandlats grovt på en gård utanför Nässjö i Småland.

– Det är så utstuderat. Att man har valt att verkligen skada barn medvetet, det är svårt att förstå, säger Jenny Yourstone om den här typen av fall.

– I Bobbyfallet fanns en antisocial man och en kvinna som följde och gjorde som han sade.

I fallet med sexåringen pekar förundersökningen snarare på att barnets mor till viss del varit drivande i misshandeln.

TT: Hur vanligt är det med just kvinnliga förövare i den här typen av brott mot barn?

ANNONS

– Generellt är det så att ju yngre barn desto mer sannolikt en kvinnlig förövare, säger Jenny Yourstone, som dock menar att det oftare då kanske handlar om kvinnor som befinner sig i psykos och tror sig vara tvingade, eller i en djup depression och därför tror att man kanske räddar barnet om man utför något.

Svårare fall har ofta sin grund i någon form av psykiatrisk problematik som innebär en oförmåga att förstå vad man gör.

– I vart fall har man en nedsatt empatiförmåga, helt klart.

Föräldrarna, 42 och 34 år gamla, nekar på alla punkter. Rättegången börjar på måndag.

En paragraf 7-undersökning som gjorts av en överläkare vid Rättsmedicinalverket i Göteborg visar att mamman ”kan misstänkas” lida av en allvarlig psykisk störning.

Fakta: Åtalet i korthet

Föräldrarna till den i dag sjuårig flickan åtalas på sju punkter.

Synnerligen grov misshandel: Föräldrarna ställs till svars för att flickan har fått i sig en sådan mängd ättika att hon tillfogats frätskador på matstrupe och magsäck och därmed ha försatt henne i livsfara. De ska också ha utsatt henne för långvarig och kraftig nedkylning och därmed försatt henne i ett livsfarligt tillstånd. Eftersom de är vårdnadshavare har de garantansvar för flickan och har därmed i vart fall vetat om att flickan utsatts för detta, men låtit bli att ingripa.

Två fall av frihetsberövande: Flickan ska hållits fastbunden i en bilbarnstol, instängd i en tvättstuga där handtaget på insidan tagits bort, under flera veckor i december 2022. Under en längre period 2020 ska flickan ha hållits instängd i ett rum med förspikade fönster och grind för dörren.

Föräldrarna åtalas också för tre olika grova misshandelsbrott mot flickan samt ett fall av grov fridskränkning.

Källa: Åklagarens stämningsansökan

Fakta: Rättspsykiatrisk vård

Den som begått brott kan dömas till rättspsykiatrisk vård om personen bedömts lida av en allvarlig psykisk störning.

Den som döms till rättspsykiatrisk vård får alltid först gå igenom en utredning om bland annat sina personliga förhållanden. I samband med det får den dömde också veta mer om vad påföljden innebär.

Rättspsykiatrisk vård kan ges i sluten eller öppen form och kan ges med eller utan beslut om särskild utskrivningsprövning.

Källa: Sveriges Domstolar

ANNONS