70 personer dog i drunkningsolyckor under förra året, visar nya siffror. Det är det näst lägsta antalet någonsin. Arkivbild.
70 personer dog i drunkningsolyckor under förra året, visar nya siffror. Det är det näst lägsta antalet någonsin. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Färre drunknar – män dominerar statistiken

70 personer omkom i drunkningsolyckor i Sverige förra året. Det är det näst lägsta antalet hittills sedan Livräddningssällskapet började sammanställa olycksstatistik.

ANNONS
|

En man som drunknar vid en sjö i juli. Så ser den typiska dödsolyckan genom drunkning ut i Sverige.

2021 omkom 97 människor drunkningsolyckor, alltså 27 fler än i fjol. Medeltalet för 2000-talet ligger på 108, visar siffror från Livräddningssällskapets preliminära årsrapport.

Det enda året när färre personer drunknade än 2022 var 2019 när antalet omkomna var 68.

– Framför allt är det vårkanten som är väldigt bra och issäsongen där drunkningsolyckorna avtar kraftigt. Det var endast fyra personer som omkom i isolyckor förra året, säger Mikael Olausson, områdesansvarig för vattensäkerhet och statistik på Livräddningssällskapet.

Övervägande del män

Det var även färre fritidsbåts- och fiskeolyckor i tiden mellan vinter och sommar än vad som varit fallet tidigare år.

ANNONS

Förra året var 86 procent av de omkomna i drunkningsolyckor män, varav 5 av dem var pojkar. Åldersspannet 60 år och äldre är överrepresenterat.

– Kvinnorna är nästan frånvarande i statistiken, vilket är positivt men lite förbryllande. Visserligen är majoriteten män i fiske- och isolyckorna, men det finns egentligen ingen förklaring till att män är så överrepresenterade i den totala statistiken, säger Mikael Olausson.

De flesta dödsolyckorna inträffar i en sjö, 28 tillfällen eller 40 procent av händelserna, och i samband med bad (26 händelser, vilket är två färre än 2021). Sju av dem inträffar på en kommunalt badplats där livräddare saknas.

Flera olycksfria regioner

Den månad då flest personer omkom var juli då 23 personer drunknade – en ganska normal siffra för sommarmånaden.

– Vi hade inte de där långa sammanhängande högtrycksperioderna, vilket avspeglas i statistiken, säger Mikael Olausson.

Flest förolyckades i Västra Götaland där tio personer omkom. I fem regioner – Södermanland, Gotland, Halland, Örebro och Jämtland – inträffade inga drunkningsolyckor alls förra året.

– Det är riktigt glädjande och visar att det förebyggande arbetet fungerar. Dock får vi inte slå oss till ro, vi behöver ta reda på mer om bakomliggande faktorer så att vi kan rikta våra förebyggande insatser. Dessutom behöver Sveriges kommuner och regioner ta sitt fulla ansvar för skyddet mot olyckor, säger Mikael Olausson.

ANNONS

Fakta: Drunkningsolyckor de tio senaste åren

2013: 129 omkomna

2014: 137

2015: 122

2016: 115

2017: 92

2018: 136

2019: 68

2020: 77

2021: 97

2022: 70*

* Preliminär statistik

Källa: Svenska livräddningssällskapet

ANNONS