Billdalsmannen. Ett av de exempel på där modern dna-teknik kunnat hjälpa till att lösa ett äldre fall.