Fem fall där dna-analys haft en avgörande betydelse

Den första fällande domen i Sverige där dna-bevis hade en avgörande betydelse kom 1989. Här listar vi fem fall där dna-analys spelat en tydlig roll för att brotten klarades upp.