Folkhälsomyndigheten och regionerna rekommenderar att vaccination mot covid-19 och influensan sker samtidigt för de grupper som berörs. Arkivbild.
Folkhälsomyndigheten och regionerna rekommenderar att vaccination mot covid-19 och influensan sker samtidigt för de grupper som berörs. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

FHM: Ökningen av covid kommer fortsätta

Spridningen av covid-19 ökar i landet och på flera håll är läget i sjukvården ansträngt. Budskapet från socialministern är tydligt:
– Om du rekommenderas att ta vaccinet: Gör det, säger Jakob Forssmed (KD).

ANNONS

Personer på särskilt boende har redan erbjudits det uppdaterade vaccinet mot covid-19. Nu inleds en bredare vaccination bland riskgrupperna.

– Från och med i dag finns vaccin mot covid-19 till de grupper som omfattas av rekommendationerna i alla Sveriges regioner helt kostnadsfritt för den enskilde, säger socialministern på en pressträff.

Fortsatt ökning

Folkhälsomyndigheten har de senaste veckorna sett en tydlig uppgång av smitta i samhället samt av antalet patienter som är i behov av både sjukhusvård och intensivvård. Man ser även en ökning i antalet avlidna.

– Det är förstås i nuläget inte möjligt att säga när den så kallade toppen kommer eller hur långvarig den blir, säger Johan Kaarme som är chef för Folkhälsomyndighetens avdelning för smittskydd och hälsoskydd.

ANNONS

– Men det är mycket som tyder på att den uppgång vi nu ser kommer att hålla i sig och fortsätta, tillägger han.

I Europa syns även tecken på att influensan är på gång och enligt Johan Kaarme ökar antalet fall som behöver sjukhusvård i Sverige.

– Det är på ganska låga nivåer, men även här förväntar vi oss att den ökningen kommer att tillta på samma sätt som den brukar göra.

Dubbelvaccination

Folkhälsomyndigheten och regionerna rekommenderar att vaccination mot covid-19 och influensan sker samtidigt för de grupper som berörs.

– Grupperna som riskerar att bli allvarligt sjuka är samma för båda de här typerna av sjukdomarna, säger Johan Kaarme.

– Vi vet att en samvaccination ger bättre vaccinationstäckning och att det blir enklare för individen.

Även den som inte ingår i någon riskgrupp har möjlighet att vaccinera sig mot covid-19, uppger Jakob Forssmed.

– Det uppdaterade vaccinet kommer även att finnas tillgängligt för personer som är mellan 18 och 64 år och inte omfattas av rekommendationerna, säger han.

Johan Kaarme, chef för Folkhälsomyndighetens avdelning för smittskydd och hälsoskydd.
Johan Kaarme, chef för Folkhälsomyndighetens avdelning för smittskydd och hälsoskydd. Bild: Mikaela Landeström/TT

Fakta: De rekommenderas ta vaccin

Riskgrupper för allvarlig covid-19 och influensa:

Personer som är 65 år och uppåt.

Gravida oavsett ålder efter graviditetsvecka 12.

Vuxna över 18 år med något av följande: Kronisk hjärt-kärlsjukdom inklusive stroke och högt blodtryck, kronisk lungsjukdom, så som kol och svår/instabil astma, extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder, kronisk lever- eller njursvikt, diabetes typ 1 och 2 samt personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, inklusive personer med Downs syndrom.

Även personer med skörhet som behöver hjälp av hemtjänst, samt personer med påtagligt nedsatt hälsa av exempelvis psykiatrisk sjukdom, demens, skadligt alkoholbruk eller drogbruk tillhör riskgrupp.

Källa: Folkhälsomyndigheten

ANNONS