Inget bolmande på allmänna platser utomhus. Arkivbild.
Inget bolmande på allmänna platser utomhus. Arkivbild.

Fler ska känna till tobakslagstiftningen

Snart är det slut med rök på uteserveringarna – och det ska folk känna till. Folkhälsomyndigheten får därför nu 8 miljoner kronor för att öka kännedomen om den nya lagstiftningen.

ANNONS
|

Den 1 juli träder den nya tobakslagen i kraft. Ett av syftena med den nya lagen är att allmänna platser ska bli mer tillgängliga för alla, särskilt för barn och personer med allergier. Målsättningen är ett såkallat rökfritt Sverige där färre än 5 procent röker.

- Målet är att vi ser till att förebygga att människor drabbas av sjukdomar med rökning och passiv rökning, som cancer, säger socialminister Lena Hallengren.

ANNONS

Vägledning och information

Folkhälsomyndigheten får nu i uppdrag att stödja genomförandet av lagen, och informera om förändringarna. Det ska bland annat ske genom vägledning till kommunerna som ansvarar för tillsynen av lagen och informerar medborgarna.

Folkhälsomyndigheten får 8000000 kronor under 2019 för att genomföra uppdraget. Nästan hälften ska betalas ut till organisationer som jobbar förebyggande med att minska tobaksbruk.

- Bidraget till frivilligsektorn är en viktig del. Vi behöver ha ett samhällsgemensamt grepp för att se till att lagen får genomslag, men också för att vi på sikt ska nå målet om ett tobaksfritt Sverige 2025, säger Lena Hallengren. Myndigheten ska även följa upp effekterna av den nya tobakslagen.

Även e-cigaretter förbjuds

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 december 2020.

Den nya lagen innebär att det blir förbjudet att röka på vissa allmänna platser utomhus. Bland annat gäller det uteserveringar, lekplatser, busskurer och perronger. Förbudet gäller även elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter. Några sanktionsmöjligheter mot privatpersoner som bryter mot förbudet finns inte, men den som äger eller disponerar det rökfria området har rätt att avvisa dessa personer.

ANNONS
TT
Fakta: Nya tobakslagen

Den 20 maj respektive den 1 juli 2019 träder den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. Lagen omfattar ett antal nya åtgärder.

Rökförbudet utvidgas till att omfatta fler miljöer och produkter. Det blir förbjudet att röka på många allmänna platser, bland annat på uteserveringar, vid entréer till offentliga anläggningar, på sportarenor, lekplatser, tågperronger och busstationer.

Det blir också tillståndsplikt för tobaksförsäljning samt krav om spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksvaror.

I den nya lagen finns det även en reglering om att cigaretter och portionsförpackat snus enbart får säljas i förpackningar om minst 20.

Den som äger eller disponerar ett rökfritt område ansvarar för att förbudet upprätthålls. Sanktionsmöjligheterna om någon bryter mot förbudet är dock begränsade. Några straffrättsliga sanktioner mot privatpersoner finns inte. Lagen ger möjlighet för den som är ansvarig att avvisa personer som trots tillsägelser röker där rökning inte är tillåtet.

Källa: Regeringskansliet

ANNONS