I en ny insats granskar bland andra Skatteverket välfärdsbrotten genom att kontrollera personers folkbokföring. Arkivbild.
I en ny insats granskar bland andra Skatteverket välfärdsbrotten genom att kontrollera personers folkbokföring. Arkivbild.

Folkbokföringskontroll mot bidragsbrott

Socialt utsatta EU-medborgare luras till Sverige av kriminella och får sina identiteter kapade. Sedan svindlas staten på omfattande summor i felaktiga bidragsutbetalningar. Nu granskar myndigheterna välfärdsbrotten genom att kontrollera folkbokföringen.

ANNONS
|

Folkbokföringen är på många sätt en nyckel in i de svenska bidragssystemen – och det utnyttjar kriminella.

- Som folkbokförd i Sverige har man full tillgång till välfärdssystemen. Folkbokföringsbrottet blir på så sätt ett förbrott till mycket annan brottslighet, säger Andreas Gårdlund, insatsledare och strategisk analytiker vid Skatteverket.

Folkbokföringskontrollen pågår sedan april och är en ny insats inom myndigheternas samarbete mot organiserad brottslighet.

Skickas tillbaka

Inledningsvis granskas några hundra personer i Stockholmsområdet. Det handlar om adresser där misstänkt många vuxna är folkbokförda tillsammans. Myndigheterna – förutom Skatteverket även bland annat Polisen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket – delar information för att utreda om det är personer som lurats till Sverige för att utnyttjas för välfärdsbrott.

ANNONS

- De kommer ofta hit under förespegling av något annat och får kanske någon ersättning också för att komma till Sverige under några dagar och folkbokföra sig i landet. Problemet är att de här personerna ofta är väldigt socialt utsatta och utnyttjas av grovt kriminella aktörer i bakgrunden. När de stulit deras identitet skickar de tillbaka dem till där de kom i från, säger Andreas Gårdsten.

Identiteterna används sedan för att söka allehanda bidrag, som exempelvis sjukpenning, bostadsbidrag eller bidrag för nystartsjobb. Personerna kan även sättas i företagsstyrelser som målvakter och då kan olika typer av skattebrott bli aktuella.

Omfattande summor

Även om många är utsatta förekommer det också att personer är medvetna om brottsupplägget och deltar i det.

- Vi gör bedömningen att det handlar om omfattande summor som rinner ur välfärdsystemen på det här sättet. Det är också därför vi initierat den här insatsen nu och satsar hårt på den för att kunna stoppa utflödet av alla skattebetalares pengar, säger Andreas Gårdlund.

ANNONS

Upptäcks felaktigheter och fusk stoppas utbetalningarna. Men målet på längre sikt är också att komma åt organisatörerna, och att hitta rutiner som gör att felaktiga utbetalningar kan stoppas redan innan de lämnat myndigheterna.

- Vi måste hitta de hål eller systemfel som finns och åtgärda dem. Det är mycket mer kostsamt för oss som myndighet att försöka återta felaktiga utbetalningar, så vi lägger mycket krut på att stoppa utbetalningarna till kriminella aktörer redan i ett förstaskede.

De gemensamma kontrollinsatserna kommer att utvidgas till fler regioner i landet framöver.

TT
Fakta: Myndigheternas samarbete

Det är första gången Skatteverket leder en myndighetsgemensam insats med utgångspunkt i folkbokföringsbrott.

Insatsen kompletterar andra kontroller inom folkbokföring som Skatteverket gör, till exempel av felaktiga bosättningsuppgifter, skenseparationer och identitetsrelaterad brottslighet.

I det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet ingår Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Källa: Skatteverket

ANNONS