Forskaren Eva Ossiansson ser en risk för att de begrepp som används flitigt urholkas.