En utredare föreslår att datajättar som Apple, Facebook och Google ska bli skyldiga att lagra data om meddelanden i appar. Arkivbild.
En utredare föreslår att datajättar som Apple, Facebook och Google ska bli skyldiga att lagra data om meddelanden i appar. Arkivbild. Bild: Helena Landstedt/TT

Förslag: Trafikdata i appar ska lagras åt polisen

Polisen ska få kräva att inte bara trafikdata från teleoperatörerna lagras, utan även från appar som Whatsapp, föreslår regeringens utredare. Men lagringskravet ska inte vara generellt.

ANNONS

För polisen är tillgång till trafikdata från mobilsamtal och meddelanden viktigt för att kunna utreda brott. Med hjälp av dessa så kallade "metadata" kan myndigheterna få reda på exempelvis vem som ringde vem eller vilka som befunnit sig på en brottsplats.

Utredaren Sigurd Heuman har haft i uppdrag att se om dagens lagringskrav på teleoperatörerna är i enlighet med EU-lagstiftningen.

– Det finns risk för det inte håller, säger han.

Ett generellt, nationellt lagringskrav tillåts, enligt utredaren, bara om det finns ett nationellt säkerhetshot. Därför föreslår Heuman att Säpo ska kunna besluta när ett nationellt lagringskrav ska gälla. Sådana beslut ska granskas av ett offentligt ombud, som ska kunna överklaga till säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

ANNONS

Liknande system finns i Danmark, Frankrike och Belgien.

Kan tåla

Däremot är det enligt utredaren tveksamt om Sveriges nuvarande nationella lagringskrav för annan grov brottslighet är tillåtet enligt EU. Därför föreslår utredaren en ny typ av lagring, riktad lagring. Det innebär att lagringskravet gäller ett visst geografiskt område eller en viss personkrets.

Lagringskravet skulle då riktas mot kommuner där det, utifrån statistik, råder en större sannolikhet för grova brott. Utredarens förslag skulle täcka 7,3 miljoner av landets 10,4 miljoner invånare.

– Det skulle man nog kunna tåla i EU, säger Heuman.

Riktad datalagring skulle också kunna användas för särskilt skyddsvärda platser som flygplatser och järnvägsstationer. Heuman nämner som exempel även vissa personer dömda för allvarliga brott eller som har varit föremål för hemliga tvångsmedel.

Sådan riktad lagring ska polis, Säpo och tullen kunna besluta om, enligt förslaget.

Appar omfattas

Trots begränsningarna jämfört med i dag bedömer Heuman att hans förslag leder till en mer effektiv brottsbekämpning. Orsaken är att han också föreslår att lagringskravet även ska gälla för meddelanden i olika kommunikationsappar, som Whatsapp och Messenger. De omfattas inte idag.

De lagrade uppgifterna måste dock ha anknytning till Sverige, vilket enligt utredaren är tekniskt möjligt att åstadkomma. Han tror inte att aktörer som Google, Apple och Facebook av princip skulle vara emot ett sådant lagringskrav.

ANNONS

Däremot konstaterar Heuman att polisen och andra brottsbekämpare skulle vilja gå längre än vad utredningen föreslagit.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) vill inte ta ställning till förslagen förrän remissinstanser yttrat sig, men betonar att det är utomordentligt viktigt att polisen kan få tillgång till kommunikation även via appar.

Fakta: Datalagring

Datalagring för brottsbekämpande ändamål innebär att bland annat mobiloperatörer är skyldiga att lagra trafikuppgifter.

Trafikuppgifter är information om själva kommunikationen, till exempel vem som ringde vem eller när och var ett samtal ägde rum. Innehållet i kommunikationen, det vill säga text-, ljud- eller bildmeddelanden, sparas inte vid datalagring.

Källa: Datalagring och åtkomst till elektronisk information (SOU 2023:22)

ANNONS