Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Offentlighetsprincipen ska gälla även för friskolor. Arkivbild.

Fritt fram för visselblåsare även i friskolan

Allmänna handlingar ska kunna begäras ut och lärare ska kunna agera visselblåsare utan risk för repressalier. Nu ska offentlighetsprincipen gälla även för friskolor.

Friskolor ska vara offentliga på samma sätt som kommunala skolor, anser regeringen som i dag lämnar förslaget på remiss till Lagrådet. Förändringarna innebär bland annat att allmänna handlingar ska kunna begäras ut även hos friskolor, något som tidigare endast gällt för de kommunala skolorna.

- Det innebär ju att när vi tillsammans som skattebetalare bekostar en verksamhet, en friskola, då ska vi ha samma rätt till insyn som vi har i skolor som är kommunalt drivna. Det är viktigt för tilliten, för att medborgare, föräldrar och elever ska veta att man får del av all och samma information som man får på en kommunal skola, säger Fridolin.

Viktigt för granskning

Även meddelarskyddet för friskolornas personal omfattas, vilket innebär att anställda ska kunna lämna information till journalister med garanterad anonymitet. Efterforskning av vem som lämnat ut information om skolan får helt enkelt inte göras. En förändring som enligt Gustav Fridolin är helt avgörande för att man som anställd ska kunna känna sig trygg med att berätta om eventuella missförhållanden på sin arbetsplats.

- När det är en arbetsplats som är en del av vårt gemensamma, då ska inte chefer kunna leta efter den som berättat om missförhållanden. Och man ska inte behöva vara oroliga för repressalier. Det är en del av den svenska öppenheten.

Hos Lärarnas Riksförbund är förändringarna efterlängtade.

- Äntligen! Det här har vi väntat på länge, att det ska bli likvärdiga villkor i kommunala skolor och friskolor, säger Svante Tideman, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund, och tillägger:

- Medarbetare i all verksamhet måste ha rätt att under anonymt skydd rapportera missförhållanden.

Arkivlag ändras

Ytterligare en förändring är att arkivlagen ändras. Samma regler för arkivering av handlingar ska gälla i friskolor som i kommunala skolor.

- Det betyder att man även som elev på friskola kan känna sig trygg med att det ska vara ordning på papper och att man i efterhand ska kunna få del av den information som ska finnas hos skolan, säger Gustav Fridolin.

Även förändringar inom registerkontroll föreslås. Registerutdrag för personer som sökt jobb inom skolan och fått detta ska inte längre lämnas och arkiveras på skolan utan i stället bara visas upp.

Förändringarna har varit på tapeten under lång tid och är en följd av en sexpartiöverenskommelse om friskolorna som gjordes 2013.

- Jag förutsätter att det nu finns ett brett stöd, säger Fridolin.

Lagförslagen om registerkontroll föreslås träda i kraft den 1 januari 2019, och övriga ändringar den 1 juli 2019.