Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Över 11 000 personer har ansökt om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Arkivbild.

Gymnasielagen: Flest nej än så länge

Hittills har en femtedel av de över 11 000 ansökningarna om gymnasielagen avgjorts – och en majoritet har fått avslag. Men det är för tidigt att dra några slutsatser av siffrorna, enligt Migrationsverket.

Gymnasielagen ger ensamkommande med avslag på sin asylansökan möjlighet att ändå stanna i Sverige om de studerar.

Totalt har Migrationsverket fått in 11 610 ansökningar. Fram till nu har nästan var femte, 2 301 ärenden, avgjorts. Av dessa har 1 406, eller 61 procent, fått avslag, medan 895, eller 39 procent, fått bifall.

Migrationsdomstol gav klartecken

Anledningen till att det inte går att dra några slutsatser av detta är att Migrationsverket fattat avslagsbeslut ända sedan i somras, medan bifallsbeslut bara fattats den senaste månaden, alltså sedan Migrationsöverdomstolen gav lagen godkänt.

Lagen har varit omstridd sedan den började gälla den 1 juli. Ganska omgående underkände migrationsdomstolarna i både Malmö och Stockholm lagen, eftersom de ansåg att de sänkta kraven på identitetsbevis hos de ensamkommande inte går ihop med annan lagstiftning, eller att den är så oklar att den inte kan tillämpas. Men Migrationsöverdomstolen slog alltså i slutet av september fast att lagen går att tillämpa.

Uppfyller inte kriterierna

Ett antal villkor ska vara uppfyllda för att en person ska beviljas uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Den absoluta merparten av avslagen hittills handlar också om att den sökande inte uppfyller kriterierna för att omfattas av lagen, enligt Migrationsverket.

Av de ärenden som inte har avgjorts ligger cirka hälften hos Migrationsverket och resten i domstol. De sökande som prövas av Migrationsverket beräknas få beslut före årsskiftet. De som prövas rättsligt ska vända sig till respektive domstol för en uppskattning kring handläggningstiden.