Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Samernas flagga hissad framför riksdagshuset. Arkivbild.

HD avgör tvist mellan sameby och staten

Tvisten mellan Girjas sameby och staten avgörs i högsta instans. Högsta domstolen (HD) har beviljat prövningstillstånd för målet.

Det principiellt viktiga fallet handlar om vilken som ska ha beslutanderätt om fisket och jakten på ripa och annat småvilt i fjällområdena ovan odlingsgränsen – samebyn eller staten.

Gällivare tingsrätt dömde till Girjas fördel: samebyn har ensam förfoganderätt över jakten och fisket. Även om staten äger marken har samerna, på basis av urminnes hävd, rätt att styra över jakten och fisken, enligt tingsrätten. Rätten lutade sig mot historiska dokument som visar att samer brukat det aktuella området i uppemot tusen år.

Annan tolkning

Men staten, företrädd av Justitiekanslern (JK), överklagade och hovrätten för övre Norrland gjorde en annan tolkning. Den kom i sin dom fram till att Girjas har större rätt än staten till jakten och fisket inom samebyns område, men att samebyn inte har rätt att utan statens samtycke upplåta jakt- och fiskerätt. Domen sågs som svårtolkad, båda parterna överklagade och nu blir det alltså upp till Högsta domstolen att bringa klarhet i frågan.

När detta sker är inte fastställt.

- Förhoppningsvis kan vi inom en inte alltför avlägsen framtid meddela om det blir en huvudförhandling och i sådana fall när den äger rum, säger justitiesekreterare Maria Ulfsdotter Klang.

Välkomnar besked

Matti Berg, ordförande i Girjas sameby, välkomnar HD:s prövningstillstånd.

- Det är naturligtvis viktigt att få ett klarläggande och ett avslut i målet. Hade hovrättens dom stått fast är jag rädd att det slutat i nya tvister. Och jag tycker väl att Sverige som stat borde erkänna ursprungsfolkets rättigheter. Ett led i ett sådant erkännande vore att vi fick rätt i denna process, säger han.