Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Personal inom vård och omsorg är de som oftast drabbas av hot och våld på sitt arbete. Arkivbild.

Hot och våld vanligt inom vården

Hot och våld är vanligt förekommande inom vård och omsorg. Ibland får äldreboenden till och med sätta in väktare.

Ett äldreboende i Gävle tvingas ta hjälp av väktare för att personalen ska kunna genomföra vårdinsatser hos en vårdtagare som vid flera tillfällen uppträtt våldsamt, har tidningen Arbetarskydd tidigare rapporterat.

Vårdpersonal är den grupp på arbetsmarknaden som är mest utsatt för hot och våld. Tidigare i juni kom siffror från Statistiska centralbyrån som visade att var femte vårdanställd hade utsatts för någon form av hotfull eller våldsam situation.

Väktare förekommer

Att sätta in väktare på det sätt som har skett i Gävle hör inte till vanligheterna, men åtgärder av den här typen förekommer, säger Ann Georgsson, förbundsombudsman på Kommunal. Förklaringen till detta ligger i att vård- och omsorgspersonal ofta jobbar med personer som lider av exempelvis psykisk ohälsa, missbruksproblem och begynnande demens, något som innebär att människor riskerar att bli utåtagerande.

Hon poängterar att hon inte kan uttala sig om det specifika fallet, men säger att det finns många viktiga punkter som man måste ta hänsyn till vad gäller potentiellt våldsamma vårdtagare.

- Det är väldigt viktigt att man gör individuella vårdplaner där man tar hänsyn till vilka sorters risker som finns och gör riskbedömningar, det är den möjligheten man har att mota Olle i grind, säger Anne Georgsson.

Öppet samtalsklimat viktigt

Hon pekar även på att personalen på en arbetsplats måste få utbildning och handledning för att lära sig hantera svåra situationer, och att arbetsgivaren följer de rutiner som finns vad gäller att underrätta Arbetsmiljöverket om arbetsskador. Samt att polisanmäla vid de tillfällen då detta är brukligt.

- Det som är viktigast är att man tar det här på högsta allvar. Jobbar man inom vård och omsorg är det här en typ av situation som alltid kan uppkomma och då måste det finnas ett öppet samtalsklimat så att man diskutera de här frågorna.