Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). Arkivbild.
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). Arkivbild.

Ingen dagpeng för asylsökande som bor fel

Regeringen vill kunna ta dagersättningen från asylsökande som väljer att bo i fel kommun. Tanken är att det ska minska problem med trångboddhet och hårt tryck i redan trängda orter och bostadsområden.

ANNONS

Det är i en remiss till Lagrådet som regeringen föreslår att reglerna om eget boende för asylsökande, även kallat Ebo, ska ändras. Förslagen innebär att asylsökande som väljer att ordna eget boende i områden med "socioekonomiska utmaningar" inte ska få någon dagersättning eller så kallat särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande.

Bor trångt

Asylsökande har rätt att själva välja var de ska bo, till exempel hos släktingar, istället för att bo i de anläggningar eller bostäder som Migrationsverket ordnar. Enligt regeringen bodde mer än hälften av de asylsökande i eget boende i februari i år, 27000 personer. Många kommuner, särskilt i storstädernas förorter, ser Ebo som ett stort problem. Det anses leda till trångboddhet, segregation och ett för hårt tryck på skolor och kommunernas socialtjänst, när det hela tiden kommer nya personer.

ANNONS

Socialdemokraterna har kongressbeslut på att avskaffa lagen. Nu tas ett steg i den riktningen, efter en uppgörelse med regeringspartnern Miljöpartiet samt samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna.

Sociala problem

"Eget boende kan i vissa områden medföra betydande sociala problem" kommenterar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) i ett pressmeddelande.

Regeringen ska senare ta ställning till vilka kommuner och områden som ska finnas med på listan över platser som ska resultera i indragen dagersättning för asylsökande som flyttar dit.

De ändrade reglerna ska börja gälla vid årsskiftet, är planen.

TT

ANNONS